Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení

7. 3. 2009

POZOR! Kopírování z netu => TROLL

 

Body

Na hodinách bude mnoho šancí, jak získat body. Buď při probírání nového učiva a nebo při opakování. Budete -li šikovní, můžete dostat až 10+50. To ovšem záleží na vás a vašich znalostech.

A body budu ale udělovat i mínusové, porušíte -li některé z pravidel!

 

Karty a pochvaly

Za nej aktivitu na hodině dostane vždy jeden z vás bronzovou kartu. Kdo ji dostal vám vždy řeknu následující hodinu. Za celoroční aktivitu můžete dostat kartu stříbrnou. Taktéž někdy budou ale třeba i karty za jiné nadměrné výsledky (eseje, na konci roku apod.)

Pochvaly budou uděleny na konci roku pro pár nejlepších (výborná docházka, známky, aktivita, nepovinné DÚ, pěkné eseje apod.). Budou uděleny těm, kteří za celý školní rok získají za docházku, aktivitu v hodinách a známky nejvíce bodů (budu si to počítat).

 

Úkoly

Na skoro každé hodině bude zadán úkoll. Na SUDÉ hodině bude vždy úkol POVINNÝ který každý musíte vypracovat! Na LICHÝCH hodinách budou úkoly NEPOVINNÉ, které budou na to, abyste nasbírali nějaké ty body a známky navíc :-) To proto, aby se vám to líp pamatovalo.. ;-)

 

Testy

Testů bude poměrně dost, většinou malé pětiminutovečky, abyste nasbírali známky (a body). Napíšeme si ale dva velké testy, které budou nutné pro postup do dalšího pololetí.

Při testech si nebudete radit! Nebudete si ani povídat. Jedině můžete pokládat dotazy k testu na mou osobu, tentokrát bez hlášení (tedy bez otazníku, ať se nezdržujete).

A budou tak trošku i o rychlosti a přemýšlení, na hledání v sešitě většinou nebude čas (a ani potřeba)

Eseje

Budou zadány 2 eseje. Vlastně to budou jediné dvě práce, kdy budete mít šanci více se vypovídat, jelikož úkoly budou spíše jednodušší, kratší. Jedna z esejí bude pololetní, druhá závěrečná. Pololetní bude zadána třetí hodinu, závěrečná na hodině osmé. Budou krátké, jedná se mi hlavně o text kvalitní, nikoliv dlouhý! Takže asi 1A4 Arial písmem velikostí 12. Ale o tom více při jejich zadání. A budete za ně moct získat V + 60b (třeba i kartu), budete - li snaživí. Ale stačí vám vypracovat JEDNU, ta druhá je nepovinná.

 

Referáty

Dobrovolně po domluvě se mnou můžete mít na hodinu referát. ten mi však minimálně 24h před začátkem výuky odešlete na mail, abych zhodnotila, jestli je vhodný k přednesu. V žádném případě nekopírujte!! Za to je okamžitě Troll. Ale budou jedině v případě, že byste měli nerozhodnou známku či podobně, normálně referáty moc nebudou.

 

 

SHRNUTÍ HODNOCENÍ

Docházka na hodinu => 10b

Aktivita v hodině => max. 50b

Nejaktivnější student ve třídě => bronzová karta

 

Domácí úkoly

Sudá hodina => povinný DÚ

Lichá hodina => nepovinný DÚ (nebude ale pokaždé)

 

Testy

2 velké testy (pololetní a závěrečný)

Během roku menší "přapadovky"

 

Eseje

Esej pololetní i závěrečná - povinná jenom pololetní

 

Referáty

Dle domluvy, ale omezeně.

 

Stříbrné karty a pochvaly

Na konci roku pro nejlepší studenty